เมื่อวันอังคารที่ ๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ พันเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน อุทิศถวายแด่ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื่องในงานวันทหารม้า ประจำปี ๒๕๖๔ ณ ค่ายอดิศร ศูนย์การทหารม้า จังหวัดสระบุรี

เมื่อวันอังคารที่ ๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ พันเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา

เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน อุทิศถวายแด่ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

เนื่องในงานวันทหารม้า ประจำปี ๒๕๖๔ ณ ค่ายอดิศร ศูนย์การทหารม้า จังหวัดสระบุรี