⭐️⭐️⭐️ วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 เวลา 0840 น. จัดกำลังพลจำนวน 35 นาย ยานพาหนะรถบรรทุกขนาด 2 1/2 ตัน 2 คัน พร้อมอุปกรณ์ให้การช่วยเหลือ ราษฎรผู้ประสบเหตุวาตภัยในพื้นที่ ต.ห้วยทราย อ.หนองแค จว.สระบุรี