ศูนย์การทหารม้าสระบุรี จัดกิจกรรมสันทนาการขึ้นเพื่อเป็นการบำรุงขวัญแก่ พลทหารกองประจำการ ภายใต้กรอบความคิด "เล่นให้ได้ความรู้"