ศูนย์การทหารม้า จัดกิจกรรมสันทนาการ เล่นให้ได้ความรู้ กำลังพลที่ไม่ได้กลับบ้าน