⭐️ กองทัพบก.พร้อมดูแลและช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในทุกโอกาส.. ⭐️ เมื่อ 26 กรกฎาคม 2564 ศูนย์การทหารม้า โดย กองพันบริการ กองบริการ ศูนย์การทหารม้า จัดกำลังพล จำนวน 8 นาย สนับสนุนการก่อสร้างรั้วกั้นที่พักคอยสำหรับนักโทษที่รับใหม่ ซึ่งต้องแยกกับผู้ต้องขังภายใน ที่เรือนจำจังหวัดสระบุรี เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ Covid-19 ซึ่งปัจจุบันเรือนจำสระบุรี มีผู้ต้องขังติดเชื้อภายในเรือนจำเพิ่มมากขึ้น โดยจะใช้เวลาดำเนินการประมาณ 5 วัน..