⭐⭐กองทัพบกพร้อมช่วยเหลือประชาชนในทุกโอกาส.. ☀️ เมื่อวันที่ 4 ส.ค.2564 เวลา 1030 ศูนย์การทหารม้า โดย กองพันบริการ กองบริการ ศูนย์การทหารม้า ลงพื้นที่ช่วยเหลือเกษตรกรตามโครงการ “เพื่อนช่วยเพื่อน” โดยให้การช่วยเหลือ จ.ส.อ.สุรศักดิ์ หลงเจริญ สังกัด กองบัญชาการกองทัพไทย ซึ่งประกอบอาชีพเกษตรกร(อาชีพเสริม) เลี้ยงปลาในกระชัง ณ ต.หินกอง อ.เมืองสระบุรี โดยได้รับซื้อปลานิล จำนวน 160 กก. ประมาณ 790 ตัวเพื่อนำไปให้โรงเลี้ยงประกอบอาหารให้กับกำลังพลใน ศูนย์การทหารม้า และบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกร จากสถาณ์การการระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น..