วันที่ 4 สิงหาคม 2564 หน่วยฝึกทหารใหม่ที่ 1 และ 2กองพันบริการ กองบริการ ศูนย์การทหารม้า ได้รับความอนุเคราะห์จากโรงพยาบาลค่ายอดิศรจัดบุคลากรทางการแพทย์ สนับสนุนการฉีดวัคซีนต้านโควิด-19 เข็มที่ 2 ให้กับครูฝึกและน้องทหารกองประจำการผลัดที่ 1/64 ตามมาตรการพิทักษ์พลภายใต้สถานการณ์โควิด ทั้งนี้ยังให้น้องๆทหารใหม่ส่งภาพเจ้าตัวไปให้ผู้ปกครองทางบ้านดูด้วยน่ะครับ *ศูนย์การทหารม้าต้องปลอดเชื้อ*