☀️กองทัพบกพร้อมช่วยเหลือประชาชนในทุกโอกาส.. เมื่อวันที่ 4 ส.ค.64 เวลา 1100 ศูนย์การทหารม้า โดย กรมนักเรียน โรงเรียนทหารม้า ศูนย์การทหารม้า จัดกำลังพลพร้อมยานพาหนะ สนับสนุนการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย จากหมู่ที่ ๔ ตำบลท่าคล้อ อ.แก่งคอย ไปยัง จุดพักคอยผู้ป่วยติดเชื้อฯ อบต.ท่าคล้อ อ.แก่งคอย จว.สระบุรี ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันฯ โดยสวมชุด PPE.,หน้ากากอนามัย และพ่นฆ่าเชื้อบนยานพาหนะในการรับ-ส่งเมื่อจบภารกิจ