☀️ กองทัพบกพร้อมช่วยเหลือประชาชนในทุกโอกาส.. เมื่อวันที่ 4 ส.ค.64 เวลา 1600 ศูนย์การทหารม้า โดย กองพันบริการ กองบริการ ศูนย์การทหารม้า จัดกำลังพลพร้อมยานพาหนะให้การช่วยเหลือประชาชนในการ รับ-ส่ง ผู้ป่วยโควิท 19 ที่มีโรคประจำตัว(ไตวาย) จาก Hospital รร.ริเวอร์เรสซิเดนซ์ ต.ตะกุด อ.เมืองสระบุรี ไปยัง รพ เกษมราษฎร์ สระบุรี เพื่อฟอกไต และนำส่งกลับที่เดิม ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติตามมาตราการป้องกันฯโดยสวมชุดป้องกัน PPE,หน้ากากอนามัยและฆ่าเชื้อยานพาหนะที่ใช้ในการรับส่งเมื่อจบภารกิจ..