☀️ กองทัพบกพร้อมช่วยเหลือประชาชนในทุกโอกาส.. ☀️ เมื่อวันที่ 6 ส.ค.64 เวลา 0800 ศูนย์การทหารม้า โดย กองพันบริการ กองบริการ ศูนย์การทหารม้า จัดกำลังพลพร้อมยานพาหนะ ในการรับ-ส่งผู้ป่วยจำนวน 1 คน (ญ.) จากบ้านพักการเคหะบ้านอ้อย อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี ไปยัง ศูนย์ตรวจค้นหาและคัดแยกโควิทครบวงจรเมืองสระบุรี ( ONE-STOP COVID SCREENING & TRIAGE CENTER ) และนำส่งกลับที่บ้านพักการเคหะบ้านอ้อยฯ หลังจบภาระกิจ : เจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติตามมาตราการป้องกันฯสวมชุดป้องกัน PPE ,หน้ากากอนามัยและฆ่าเชื้อยานพาหนะที่ใช้ในการรับ-ส่งผู้ป่วย..