แม่ครับพ่อครับผมภูมิใจมากที่มาเป็นทหาร เงินเดือนเดือนแรกของผมโอนให้พ่อกับแม่ครับ #ตอบแทนพระคุณพ่อแม่ครับ หน่วยฝึกทหารใหม่ที่ 1 และ 2 กองพันบริการ กองบริการ ศูนย์การทหารม้า ได้ดำเนินการโอนเงินเดือน( เดือนแรก ก.ค.64 ) ให้กับญาติทหารใหม่ เพื่อช่วยเหลือจุนเจือครอบครัว ตามความประสงค์ของน้องทหารใหม่ โดยทหารใหม่ทั้งหน่วยฝึก ได้โอนเงินเดือนแรกทั้งหมดผ่านแอปพิเคชั่นทางโทรศัพท์ ทุกนาย ครับ