ศูนย์การทหารม้า สนับสนุนเครื่อง X-RAY เคลื่อนที่ ให้กับ โรงพยาบาลค่ายอดิศร จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 750,000 บาท วันที่ 17 สิงหาคม 2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิดฯ ในพื้นที่ จว.ส.บ. มีจำนวนผู้ติดเชื้อจำนวนมาก (ติดอันดับ 1 ใน 10 ของประเทศ) ทำให้ โรงพยาบาลค่ายอดิศรฯ ที่มีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาโรคโควิดฯ อย่างต่อเนื่อง มีความจำเป็นต้องใช้เครื่อง X-RAY บ่อยครั้งขึ้น อีกทั้งเครื่องที่มีประจำ รพ. อยู่ในสภาพเก่า และต้องใช้งานที่หนักขึ้น จึงมีความต้องการเครื่อง X-RAY เพื่อใช้ในการตรวจรักษาผู้ป่วยที่มีปริมาณเพิ่มมากขึ้น พลตรี มนัส จันดี ผู้บัญชาการศูนย์การทหารม้า จึงได้ประสานหาผู้สนับสนุนเครื่อง X-RAY แบบเคลื่อนที่ มีแบตเตอรี่ในตัว ขนาดเล็ก เคลื่อนย้ายสะดวก ให้กับ โรงพยาบาลค่ายอดิศร จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 750,000 บาท และนำมามอบให้กับ โรงพยาบาลค่ายอดิศร โดยมี พ.อ.ปัญญา สุดนาวา ผอ.รพ.ค่ายอดิศรเป็นผู้รับมอบ