☀️ มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้ รพ.ค่ายอดิศร... ☀️ เมื่อ วันที่ 23 ส.ค.64 เวลา 1100 พันเอก ยงยุทธ หาญสมศรี เสนาธิการ ศูนย์การทหารม้า .เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการศูนย์การทหารม้า.ในการมอบชุดป้องกันเชื้อโรคส่วนบุคคล(PPE) จำนวน 100 ชุด ให้กับ รพ.ค่ายอดิศร โดยมีเภสัชกร รพ.ค่ายอดิศรเป็นผู้รับมอบ.