⭐️ ศูนย์การทหารม้า สนับสนุนการ รับ-ส่ง ประชาชน ไปรับการฉีดวัคซีน ☀️ เมื่อวันที่ 24 ส.ค. 64 ศูนย์การทหารม้า จัดกำลังพลพร้อมยานพาหนะ สนับสนุนการรับ-ส่ง ประชาชนผู้สูงอายุ ซึ่งอยู่ในกลุ่มเสี่ยง จำนวน 47 คน จาก อบต.ท่าคล้อ อ.แก่งคอย จว.สระบุรี ไปรับการฉีดวัคซีน ณ อาคารโรงปูนเครือซิเมนต์ไทย ตราช้าง อ.แก่งคอย จว.สระบุรี โดยเจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด 19 อย่างเคร่งครัด..