✨✨✨ วันพุธที่ 26 ส.ค.64 พล.ต.มนัส จันดี ผบ.ศม. ให้การต้อนรับ พล.ท.วิสันติ สระศรีดา จก.ยศ.ทบ.ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยม การเตรียมการฝึกทหารใหม่เฉพาะหน้าที่ ผลัดที่ 1/64 ของ ศม. โดย จก.ยศ.ทบ. ได้มอบนโยบายการฝึก ให้กับ จนท.หน่วยฝึกทุกนาย ผ่านระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ โดยใช้ระบบ ZOOM ไปยังหน่วยฝึกทุกหน่วย และ ได้ตรวจการเตรียมการฝึกฯ ณ หน่วยฝึกทหารใหม่เฉพาะหน้าที่ กรม นร.รร.ม.ศม. ✨✨✨ ในการนี้ ศม. ได้จัดแสดงยุทโธปกรณ์ เครื่องมือ สำหรับการช่วยเหลือประชาชน เช่น ยุทโธปกรณ์ในการช่วยเหลือประชาชนห้วงโควิด การช่วยเหลือกรณีอุทกภัย การช่วยเหลือกรณีอัคคีภัย ที่จะต้องนำมาใช้ในการสอนอบรมให้กับทหารใหม่ในห้วงสัปดาห์ ที่ 1 ของการฝึก เพื่อให้ทหารใหม่ได้ทราบถึงภารกิจต่าง ๆ ของกองทัพบก ✨นโยบาย จก.ยศ.ทบ. ที่มอบให้กับหน่วยฝึกตามแผ่นภาพ