✨ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2564 เวลา 0900 น. ✨ ศูนย์การทหารม้า ได้ดำเนินการปลดปล่อยทหารกองประจำการ จำนวน 162 นาย โดยหน่วยได้จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้กับทหารกองประจำการที่ได้รับการปลดปล่อย พร้อมทั้งดำเนินการแจกจ่ายเอกสารรวมถึงสิทธิต่างๆ และเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด 19 ณ โรงพยาบาลค่ายอดิศร เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2564 (ผลเป็นลบทุกนาย)