✨✨กองทัพบกพร้อมช่วยเหลือประชาชน.. ▶️ เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ ศูนย์การทหารม้า โดย กรมนักเรียน โรงเรียนทหารม้าศูนย์การทหารม้า จัดกำลังพลพร้อมยานพาหนะเข้าช่วยเหลือประชาชน ในการเคลื่อนย้ายผู้ป๋วย จากศูนย์ตรวจค้นหาและคัดแยกโควิดครบวงจรเมืองสระบุรี

✨✨กองทัพบกพร้อมช่วยเหลือประชาชน..

▶️ เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ ศูนย์การทหารม้า โดย กรมนักเรียน โรงเรียนทหารม้าศูนย์การทหารม้า จัดกำลังพลพร้อมยานพาหนะเข้าช่วยเหลือประชาชน ในการเคลื่อนย้ายผู้ป๋วย จากศูนย์ตรวจค้นหาและคัดแยกโควิดครบวงจรเมืองสระบุรี จำนวน 10 คน ไปยัง รพ.สนาม กองทัพบก ชสบ.๘ (ม. ๔ รอ.) ซึ่งการปฏิบัติเจ้าหน้าที่ได้ทำความสะอาดยานพาหนะที่ใช้ลำเลียงผู้ป่วยและทำความสะอาดร่างกายตามมาตรการป้องกันเชื้อโควิด19 อย่างเคร่งครัด..