✨✨เมื่อ วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙๐๐-๑๒๐๐ พันเอกสมศักดิ์ รักษาแสง รองผู้บัญชาการศูนย์การทหารม้า เป็นผู้แทน ผบ.ศม.ร่วมให้การต้อนรับ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ผู้แทนพระองค์ฯและมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมป์ ในการเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยของพื้นที่จังหวัดสระบุรี ณ อาคารหอประชุมศาลากลางจังหวัดสระบุรี

✨✨เมื่อ วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙๐๐-๑๒๐๐ พันเอกสมศักดิ์  รักษาแสง รองผู้บัญชาการศูนย์การทหารม้า เป็นผู้แทน ผบ.ศม.ร่วมให้การต้อนรับ พลเอก ดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ องคมนตรี ผู้แทนพระองค์ฯและมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมป์ ในการเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยของพื้นที่จังหวัดสระบุรี ณ อาคารหอประชุมศาลากลางจังหวัดสระบุรี โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีและนายอำเภอที่ประสบอุทกภัย(ผู้แทนประชาชนที่ประสบอุทกภัย)เป็นผู้รับมอบ ในการนี้ องคมนตรี ได้รับฟังการบรรยายสรุป สถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสระบุรีและลงพื้นที่มอบสิ่งของพระราชทานให้กับประชาชนในพื้นที่ชุมชนวัดดาวเสด็จ อ.เมือง จว.ส.บ. ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย