✨วันศุกร์ที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ ✨ ชุดบรรเทาสาธารณภัย กองพันบริการ กองบริการ ศูนย์การทหารม้า ได้ดำเนินการช่วยเหลือประชาชน และส่วนราชการที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำท่วมในพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน ๒ พื้นที่ อ.เมืองสระบุรี และ อ.บ้านหมอ

✨✨ วันศุกร์ที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๔  ชุดบรรเทาสาธารณภัย กองพันบริการ กองบริการ ศูนย์การทหารม้า ได้ดำเนินการช่วยเหลือประชาชน และส่วนราชการที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำท่วมในพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน ๒ พื้นที่ อ.เมืองสระบุรี และ อ.บ้านหมอ

โดยให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบดังนี้
✅จัดกำลังพล บรรจุสิ่งของพระราชทาน ณ หอประชุม ศาลากลางจังหวัดสระบุรี
✅ช่วยเหลือ รพ.สระบุรี ในการกรอกกระสอบทรายทำคันกั้นน้ำ บริเวณชุมชนวัดเขาคูบา ต.ปากเพรียว อ.เมือง จว.สระบุรี พ.สระบุรี
✅พื้นที่ อ.บ้านหมอ. นำบรรทุกขนาด ๒ ๑/๒ ตัน จำนวน ๓ คันและเรือท้องแบนจำนวน ๓ ลำ ช่วยเหลือประชาชนในการมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค บริเวณ ม.๘ บ้านตลาดใหม่ท่าลาน อ.บ้านหมอ จว.สระบุรี
✅ นำรถ บรรทุก ๒ ๑/๒ ตัน จำนวน ๑ คัน รับส่งบุคลากรทางการแพทย์ ให้กับ รพ.ส่งเสริมสุขภาพของ ต.สร่างโศก อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี
✅ จัดกำลังพล ช่วยเหลือประชาชน ภารกิจรับส่งครูอาจารย์นักเรียนโรงเรียนบ้านหมอพัฒนานุกูลในการฉีดยาวัคซีนที่โรงเรียน รับส่งระหว่างปั้ม ปตท.สร่างโศก กับ รร.บ้านหมอ ระยะทางไปกลับ ๘ กม.
✅ ผู้บังคับกองพันบริการ กองบริการศูนย์การทหารม้า ร่วมคณะพล.ต.คณทัช มากท้วม ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๘ ร่วมกับ นายอำเภอบ้านหมอ จว.สระบุรี เข้ามอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนที่เดือดร้อนจากอุทกภัย โดยนั่งเรือเข้ามอบสิ่งของให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบตามแนวคันคลองในพื้นที่ ม.๑ บ้านครัว ต.บ้านครัว อ.บ้าน
✅ นำยุทโธปกรณ์ และเครื่องมือ จาก การข่าง ร่วมการเข้าช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ อ.บ้านหมอ
✅ติดตั้งห้องสุขาเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน จำนวน ๓ พื้นที่
✅ติดตั้งสะพาน T79A (Ribbon Bridge) จำนวน ๓ แพ ติดตั้งเต็นท์เพื่อนำครอบครัวผู้ประสบภัยเข้าอาศัยจำนวน ๒ ครอบครัว