✨✨ เมื่อ วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘๓๐ ศูนย์การทหารม้า ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ อาคารประมณฑ์ผลาสินธุ์ ค่ายอดิศร ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

✨✨ เมื่อ วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔  เวลา ๐๘๓๐

ศูนย์การทหารม้า ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ อาคารประมณฑ์ผลาสินธุ์ ค่ายอดิศร ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย