ผู้บัญชาการ ศูนย์การทหารม้า ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพตรวจเยี่ยมพี่น้องประชาชนผู้ประสบอุทกภัยอำเภอบ้านหมอ

✨✨ผบ.ศม. ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพตรวจเยี่ยมพี่น้องประชาชนผู้ประสบอุทกภัยอำเภอบ้านหมอ

 ▶️เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. พลตรี จิรวัฒน์ นาคะรัตน์ ผบ.ศม.พร้อมคณะ ฯ เดินทางตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานในการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบเหตุอุทกภัย ของชุดบรรเทาสาธารณภัยพัน.บร.กบร.ศม. และกำลังพลของ กช. ทั้งนี้ได้กรุมอบสิ่งของและกำลังใจให้ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ โดยมี นอภ. บ้านหมอและผู้นำชุมชนให้การต้อนรับ จากนั้น ผบ.ศม.ได้เดินโดยเรือยางจำนวน ๒ ลำ ของ กช. นำถุงยังชีพของกองทัพบก มอบให้กับผู้ประสบอุทกภัย ที่พักชั่วคราวที่ถูกน้ำท่วมไปยังสะพาน T79A (Ribbon Bridge) พร้อมราษฎรในพื้น ต.บ้านครัว อ.บ้านหมอ จว.สระบุรี จัดกำลัง ๑ ชป.สนับสนุนการประกอบอาหาร ปรุงสุกเพื่อสนับสนุนราษฎรในพื้นที่ บริเวณโรงครัวพระราชทาน วัดสารภี ต.บางโขมด อ.บ้านหมอ จัดกำลัง ๒ ชป. ดำเนินการช่วยเหลือในการขนย้ายข้าวสาร และสิ่งอุปโภค ต่างๆ ของเทศบาลตำบลท่าลาน เพื่อใช้สำหรับการประกอบอาหารปรุงสุก เพื่อมอบให้กับราษฎรในพื้นที่ประสบอุทกภัย