✨✨วันศุกร์ที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ ชุดบรรเทาสาธารณภัย พัน.บร.กบร.ศม. จัดกำลังจำนวน ๕ ชป. พร้อมรยบ.๑/๔ ตัน จำนวน ๑ คัน รถบรรทุกขนาด ๒ ๑/๒ ตัน จำนวน ๒ คัน ดำเนินการช่วยเหลือประชาชน ดังนี้ 1.พื้นที่อำบ้านหมอ 2.พื้นที่ อ.เมืองสระบุรี

✨✨วันศุกร์ที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ ชุดบรรเทาสาธารณภัย พัน.บร.กบร.ศม. จัดกำลังจำนวน ๕ ชป. พร้อมรยบ.๑/๔ ตัน จำนวน ๑ คัน รถบรรทุกขนาด ๒ ๑/๒ ตัน จำนวน ๒ คัน ดำเนินการช่วยเหลือประชาชน ดังนี้
▶️ พื้นที่อำบ้านหมอ
1️⃣ ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา ฟื้นฟูพื้นที่ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน และจิตอาสาในพื้นที่
2️⃣ ขนย้ายถุงยังชีพจำนวน 1,500 ถุง จากที่ว่าการอำเภอบ้านหม้อ ไปยังเทศบาลตำบลท่าลาน เพื่อเตรียมในการแจกจ่ายประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม
▶️ พื้นที่ อ.เมืองสระบุรี
สำรวจ พื้นที่ดินโคลนถล่ม ชุมชนริมแม่น้ำป่าสัก ในเขต อ.เมืองสระบุรี และช่วยเหลือผู้ปนะสบภัย ในการจัดทำที่พักช่วยคราว ต.นาโฉง อ.เมือง จว.สระบุรี