✨✨เมื่อ ๑๑ พ.ย.๖๔ พล.ต.จิรวัฒน์ นาคะรัตน์ ผบ.ศม. เป็นประธานในพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๖๔ ณ วัดบำรุงธรรม ค่ายอดิศร อ.เมือง จว.ส.บ. เพื่อถวายเป็นศาสนูปถัมภ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวพุทธให้คงอยู่สืบไป โดยได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ อย่างเคร่งครัด ในการนี้ มีคณะผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคปัจจัยบำรุงวัดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๓๔๙,๘๕๔ บาท