✨✨เมื่อวันที่ ๒๖ พ.ย. 64 เวลา ๐๙๐๐ พล.ต.จิรวัฒน์ นาคะรัตน์ ผบ.ศม. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับกำลังพลที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน ๒๐ นาย ณ ห้องรับรอง ๓ บก.ศม. (ชั้นบน)

✨✨เมื่อวันที่ ๒๖ พ.ย. 64 เวลา ๐๙๐๐
พล.ต.จิรวัฒน์ นาคะรัตน์ ผบ.ศม. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับกำลังพลที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน ๒๐ นาย ณ ห้องรับรอง ๓ บก.ศม. (ชั้นบน) โดยมี ผู้บังคับบัญชา ศม. ร่วมพิธีฯ ในการนี้ ผบ.ศม. ได้กรุณากล่าวให้โอวาทแก่กำลังพลที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ และประพฤติปฏิบัติตน