✨✨เมื่อวันที่ ๓๐ พ.ย. ๖๔ พล.ต.จิรวัฒน์ นาคะรัตน์ ผบ.ศม. เป็นประธานในพิธีปลงผมขอขมาลาอุปสมบทในโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ ๙๙ รูป

✨✨เมื่อวันที่ ๓๐ พ.ย. ๖๔
พล.ต.จิรวัฒน์ นาคะรัตน์ ผบ.ศม. เป็นประธานในพิธีปลงผมขอขมาลาอุปสมบทในโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ ๙๙ รูป เนื่องในวันชาติ-วันพ่อแห่งชาติ ๕ ธ.ค. ๖๔ ห้วงระยะเวลา ๓๐ พ.ย.- ๑๘ ธ.ค.๖๔ ณ มูลนิธิส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย พร้อมกันนี้ผบ.ศม.ได้มอบปัจจัยร่วมอนุโมทนาบุญและกล่าวให้โอวาทแก่กำลังพลที่สมัครใจเข้าร่วมอุปสมบททั้ง ๖ นาย