✨✨เมื่อวันที่ ๓ ธ.ค.๖๔ เวลา ๑๓๐๐ พล.ต.จิรวัฒน์ นาคะรัตน์ ผบ.ศม. ได้เป็นประธานในกิจกรรมมอบพันธุ์กล้าไม้ และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันดินโลก ๕ ธ.ค. ๖๔ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร #พ่อสร้าง #ลูกสาน #สร้างสุขปวงประชา

✨✨เมื่อวันที่ ๓ ธ.ค.๖๔ เวลา ๑๓๐๐ พล.ต.จิรวัฒน์ นาคะรัตน์ ผบ.ศม. ได้เป็นประธานในกิจกรรมมอบพันธุ์กล้าไม้ และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันดินโลก ๕ ธ.ค. ๖๔ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  ณ ร้านค้าชุมชนเพื่อสวัสดิการ ศม. และศูนย์การเรียนรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ศม. #พ่อสร้าง #ลูกสาน #สร้างสุขปวงประชา