✨✨ เมื่อ ๑๔ ธ.ค.๖๔ พล.ต.จิรวัฒน์ นาคะรัตน์ ผบ.ศม. และคณะ ได้กรุณาตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ ๒/๖๔ ของ นขต.ศม. ในการนี้ ผบ.ศม. ได้กรุณาให้คำแนะนำการฝึกให้กับ จนท.หน่วยฝึกทหารใหม่ของ นขต.ศม. ทั้ง ๔ หน่วยฝึกฯ และในโอกาสนี้ได้กรุณา ตรวจการสาธิตการจัด มว.ทหารม้า ๓ ประเภท ของ ม.พัน.๒๒ ศม.