✨✨ เมื่อ ๑๕ ธ.ค. ๖๔ พ.อ.สมพล หลำริ้ว รอง ผบ.ศม. (๑) ผู้แทน ผบ.ศม./ประธานกรรมการที่ปรึกษาฯ เป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๔ ของสหกรณ์ออมทรัพย์ค่ายอดิศร จำกัด

✨✨ เมื่อ ๑๕ ธ.ค. ๖๔ พ.อ.สมพล หลำริ้ว รอง ผบ.ศม. (๑) ผู้แทน ผบ.ศม./ประธานกรรมการที่ปรึกษาฯ เป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๔ ของสหกรณ์ออมทรัพย์ค่ายอดิศร จำกัด ณ ห้องหมายเลข ๑ อาคารประมณฑ์ผลาสินธุ์ โดยมี คณะกรรมการฯ และสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ร่วมประชุมฯ ทั้งนี้ รอง ผบ.ศม. (๑) ได้กรุณาจับสลาก และมอบของรางวัลให้กับสมาชิกสหกรณ์ออมทัพย์ฯ