✨✨ “ลำไย สานใจ” ✨เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๖๔ เวลา ๐๘๔๕ พลตรี จิรวัฒน์ นาคะรัตน์ ผู้บัญชาการศูนย์การทหารม้า ได้กรุณารับซื้อลำไยพันธุ์อิดอ (เกรดเอ) จากเกษตรกรชาวสวนลำไย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ จำนวน ๓๕๐ กก.

✨✨ “ลำไย สานใจ”

เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๖๔ เวลา ๐๘๔๕ พลตรี จิรวัฒน์ นาคะรัตน์ ผู้บัญชาการศูนย์การทหารม้า ได้กรุณารับซื้อลำไยพันธุ์อิดอ (เกรดเอ) จากเกษตรกรชาวสวนลำไย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ จำนวน ๓๕๐ กก. เพื่อนำมาแจกจ่ายให้กับกำลังพล, ครอบครัวของกำลังพล และทหารกองประจำการ เพื่อไว้รับประทานภายในหน่วย ถือว่าเป็นการส่งเสริมสนับสนุนผลผลิตจากเกษตรกรชาวสวนลำไย ที่ได้รับผลกระทบจากกรณีผลไม้ล้นตลาดราคาตกต่ำ และเป็นไปตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบก ในการร่วมแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ ณ ศูนย์การทหารม้า จังหวัดสระบุรี