✨✨ เมื่อ ๑๖๑๑๓๐ ธ.ค.๖๔ ผอ.ศรร.ศม.ได้นำคณะ รอง ผบ.รร.กส.ฯ เข้าเยี่ยมชม ศรร.ศม.

✨✨ เมื่อวันที่ ๑๖ ธ.ค.๖๔ เวลา ๐๙๐๐ คณะรอง ผบ.รร.กส.กส.ทบ.ได้เข้าพบ ผอ.ศรร.ศม. มีการปฏิบัติดังนี้ครับ

- เวลา ๐๙๐๐ ร่วมคณะ ไปพบ ผวจ.สระบุรี เรื่องการขออนุมัติงบประมาณในการทำโครงการพื้นที่โซนเอของ ศรร.ศม.
- คณะ รอง ผบ.รร.กส.ฯ ได้บรรยายให้ความรู้ เรื่องหลักเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับเจ้าหน้าที่ ศรร.ศม. ที่ห้องประชุม 1 บก.ศม.
- คณะ รอง ผบ.รร.กส.ฯ ได้เดินทางไปดูพื้นที่ ศรร.ศม.เพื่อให้คำแนะนำในการปฏิบัติ