✨✨ เมื่อ ๑๗ ธ.ค. ๖๔ พล.ต.จิรวัฒน์ นาคะรัตน์ ผบ.ศม. และคณะผู้บังคับบัญชาของ ศม. ได้ให้การต้อนรับคณะ ผบ.รร.สธ.ทร. และ นทน. หลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ รุ่นที่ ๘๒ ในการรับฟังบรรยายสรุป และเยี่ยมชมกิจการ ศม. การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยครับ