✨✨เมื่อ ๒๒ ธ.ค. ๖๔ พ.อ.สมพล หลำริ้ว รอง ผบ.ศม.(๑) เป็นผู้แทนหน่วย ให้การต้อนรับคณะชุดตรวจ คชฝ. และการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ ๒/๖๔ โดยมี พ.อ.จินดา ชาญใบพัด รอง ผอ.สกฝ.ยศ.ทบ. เป็นหัวหน้าคณะ

✨✨เมื่อ ๒๒ ธ.ค. ๖๔ พ.อ.สมพล หลำริ้ว รอง ผบ.ศม.(๑) เป็นผู้แทนหน่วย ให้การต้อนรับคณะชุดตรวจ คชฝ. และการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ ๒/๖๔ โดยมี พ.อ.จินดา ชาญใบพัด รอง ผอ.สกฝ.ยศ.ทบ. เป็นหัวหน้าคณะ ในการนี้ คณะชุดตรวจฯ ได้ให้คำแนะนำแก่หน่วยฝึกฯ ในการจัดเตรียมเอกสารในการฝึก และ คชฝ. ของหน่วยฝึกทหารใหม่