✨✨เมื่อ ๒๒ ธ.ค. ๖๔ พล.ต.จิรวัฒน์ นาคะรัตน์ ผบ.ศม. และ ผบ.มทบ.๑๘ ร่วมให้การต้อนรับ พล.ท.มหศักดิ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา หน.คณะทำงานด้านกำลังพล ทบ. พร้อมคณะ ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมหน่วย มทบ.๑๘ และ ศม.

✨✨เมื่อ ๒๒ ธ.ค. ๖๔
พล.ต.จิรวัฒน์ นาคะรัตน์ ผบ.ศม. และ ผบ.มทบ.๑๘ ร่วมให้การต้อนรับ พล.ท.มหศักดิ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา หน.คณะทำงานด้านกำลังพล ทบ. พร้อมคณะ ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมหน่วย มทบ.๑๘ และ ศม. ในการนี้ ผบ.ศม. ได้กรุณามอบของที่ระลึกให้กับ หน.คณะฯ ณ มุขด้านหน้า บก.มทบ.๑๘ โดยมี พ.อ.อำนาจ แก้วหมื่นไวย เสธ.ศม. เป็นผู้แทน ศม. บรรยายสรุปงานด้านกำลังพลและสวัสดิการของหน่วย ณ อาคารอดิศร มทบ.๑๘
 
 
.