✨✨เมื่อวันที่ ๒๗ ธ.ค. 64 เวลา ๐๙๐๐ พ.อ.สมศักดิ์ รักษาแสง รอง ผบ.ศม.(๒) เป็นผู้แทน ผบ.ศม. ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๕

✨✨เมื่อวันที่ ๒๗ ธ.ค. 64 เวลา ๐๙๐๐ พ.อ.สมศักดิ์ รักษาแสง รอง ผบ.ศม.(๒) เป็นผู้แทน ผบ.ศม. ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๕ ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสระบุรี โดยมี นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธี