✨✨เมื่อวันที่ ๒๗ ธ.ค. ๖๔ คุณศุภจิต นาคะรัตน์ ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา ศม. และคณะฯ ดำเนินกิจกรรมสมาคมฯร่วมพิธีถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสิน เนื่องในวันคล้ายวันปราบดาภิเษก ประจำปี ๒๕๖๔

✨✨เมื่อวันที่ ๒๗ ธ.ค. ๖๔ คุณศุภจิต นาคะรัตน์ ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา ศม. และคณะฯ ดำเนินกิจกรรมสมาคมฯดังนี้

 เวลา ๑๐๐๐ ร่วมพิธีถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสิน เนื่องในวันคล้ายวันปราบดาภิเษก ประจำปี ๒๕๖๔ ณ บริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ศูนย์การทหารม้า จว.สระบุรี
 เวลา ๑๑๐๐ ตรวจเยี่ยมร้านค้าชุมชนเพื่อสวัสดิการ ศูนย์การทหารม้า
 เวลา ๑๑๓๐ เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ตามรอยพระบาทศาสตร์พระราชา ศูนย์การทหารม้า และร่วมกิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้ง ณ ศูนย์การเรียนรู้ฯ โดยมี ผอ.ศรร. และ ผบ.พัน.บร.กบร.ศม. ให้การต้อนรับ
 เวลา ๑๔๐๐ เยี่ยมชมโครงการผลิตก้อนเชื้อเห็ดและการเพาะเห็ด ของ กรม.นร.รร.ม.ศม. โดยมี ผบ.กรม.นร.รร.ม.ศม. ให้การต้อนรับ

.