เมื่อ ๐๔ ก.พ. ๖๕ พ.อ.กิตติชัย พฤกษ์พิพัฒน์เมธ รอง ผบ.รร.ม.ศม. กรุณาเป็นประธาน ในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรและปิดการฝึกอบรม หลักสูตร ซบร.อาวุธประจำหน่วย ปี ๖๕

.