เมื่อ ๑๐ ก.พ. ๖๕ พล.ท.วิสันติ สระศรีดา จก.ยศ.ทบ. ได้กรุณาตรวจความพร้อมการเตรียมการต้อนรับ ผบ.ทบ. และคณะ ในการตรวจการฝึกทางยุทธวิธีทหารม้าระดับหมวด ของ นนร.ชั้นปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ จำนวน ๒๓๘ นาย ณ พื้นที่ฝึกทางยุทธวิธี พล.ม.๒ รอ. โดยมี ผบ.ศม. และ ผบ.พล.ม.๒ รอ. ให้การต้อนรับ

เมื่อ ๑๐  ก.พ. ๖๕ พล.ท.วิสันติ สระศรีดา จก.ยศ.ทบ. ได้กรุณาตรวจความพร้อมการเตรียมการต้อนรับ ผบ.ทบ. และคณะ ในการตรวจการฝึกทางยุทธวิธีทหารม้าระดับหมวด ของ นนร.ชั้นปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ จำนวน ๒๓๘ นาย ณ พื้นที่ฝึกทางยุทธวิธี พล.ม.๒ รอ. โดยมี ผบ.ศม. และ ผบ.พล.ม.๒ รอ. ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ จก.ยศ.ทบ. ยังได้ร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับคณะผู้บังคับบัญชา และ นนร.ชั้นปีที่ 3 อีกด้วย