เมื่อ ๑๑๐๙๐๐ ก.พ. ๖๕ พล.ต.จิรวัฒน์ นาคะรัตน์ ผบ.ศม. กรุณาเป็นประธาน เปิดการฝึกอบรม หลักสูตร ปฐมนิเทศนายทหารใหม่ ปี ๖๕ ณ ห้องพิธี บก.รร.ม.ศม