เมื่อ ๒๓๑๐๓๐ ธ.ค. ๖๕ พล.ต.จิรวัฒน์ นาคะรัตน์ ผบ.ศม. เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร ชั้นนายร้อย ประจำปีงบประมาณ ๖๕ ณ ห้องพิธี อาคารประมณฑ์ผลาสินธุ์