พล.ต. จิรวัฒน์ นาคะรัตน์ ผบ.ศม. กรุณาเดินทางไปเป็นประธานพิธีมอบใบประกาศนียบัตร และปิดการศึกษาหลักสูตร ปฐมนิเทศนายทหารใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๖๕

พล.ต. จิรวัฒน์ นาคะรัตน์ ผบ.ศม. กรุณาเดินทางไปเป็นประธานพิธีมอบใบประกาศนียบัตร และปิดการศึกษาหลักสูตร ปฐมนิเทศนายทหารใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๖๕ ณ อาคารประมณฑ์ผลาสินธุ์ ด้วยการเดินเท้า ตามนโยบายงดการใช้ยานพาหนะทั้งส่วนตัว/ราชการหากไม่มีความจำเป็น โดยรณรงค์ให้ใช้จักรยาน หรือการเดินเพื่อเป็นการช่วยประหยัดพลังงาน