เมื่อ ๓๑ มี.ค. ๖๕ ศูนย์การทหารม้าโดย ชุด ชป.กร. ร้อย.บร.ที่ ๓ พัน.บร.กบร.ศม. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หั

เมื่อ ๓๑ มี.ค. ๖๕ ศูนย์การทหารม้าโดย ชุด ชป.กร. ร้อย.บร.ที่ ๓ พัน.บร.กบร.ศม. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ตลาดหัวปลี ต.พุแค อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี โดยมี นายเอกพร จุ้ยสำราญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธี