เมื่อวันที่ ๒๕ เม.ย. ๖๕ พล.ต.จิรวัฒน์ นาคะรัตน์ ผบ.ศม. ร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี ๒๕๖๕

เมื่อวันที่ ๒๕ เม.ย. ๖๕ พล.ต.จิรวัฒน์ นาคะรัตน์ ผบ.ศม. ร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี ๒๕๖๕ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช กรมทหารม้าที่ ๔ รักษาพระองค์ โดยมี นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเป็นประธานในพิธีฯ