ศูนย์การทหารม้า ช่วยเหลือครอบครัวทหารใหม่ "น้องเล็ก" แห่งกองทัพบก.. เมื่อวันที่ ๑๙ พ.ค. ๖๕ พลตรี จิรวัฒน์ นาคะรัตน์ ผู้บัญชาการศูนย์การทหารม้า และคณะพร้อมด้วย พันโท วันรัก โอฬารสกุล ผู้บังคับกองพันทหารม้าที่ ๒๒ ศูนย์การทหารม้า ได้เดินทางไปเยี่ยมเยือน มอบถุงยังชีพ เครื่องอุปโภค บริโภค ที่จำเป็น พร้อมมอบเงินช่วยเหลือ ให้กับครอบครัวของน้องทหารใหม่

???? ศูนย์การทหารม้า ช่วยเหลือครอบครัวทหารใหม่ "น้องเล็ก" แห่งกองทัพบก..
เมื่อวันที่ ๑๙ พ.ค. ๖๕ พลตรี จิรวัฒน์ นาคะรัตน์ ผู้บัญชาการศูนย์การทหารม้า และคณะพร้อมด้วย พันโท วันรัก โอฬารสกุล ผู้บังคับกองพันทหารม้าที่ ๒๒ ศูนย์การทหารม้า ได้เดินทางไปเยี่ยมเยือน มอบถุงยังชีพ เครื่องอุปโภค บริโภค ที่จำเป็น พร้อมมอบเงินช่วยเหลือ ให้กับครอบครัวของน้องทหารใหม่ คือ พลทหารณัฐพล หอทับทิม (น้องฟลุ๊ก) สังกัด หน่วยฝึกทหารใหม่ที่ ๔ ม.พัน.๒๒ ศม. ซึ่งก่อนเข้ามารับราชการทหาร เดิมอาศัยอยู่บ้านเลขที่ 48 ต.สร้างโศก อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี ได้อาศัยอยู่กับคุณแม่ซึ่งมีอาการป่วยเป็นอัมพาตครึ่งซีกซ้าย เนื่องจากเส้นเลือดฝอยแตกไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ น้องฟลุ๊กซึ่งต้องเข้ามารับราชการทหาร จึงมีความกังวลใจเป็นอย่างมาก ทางผู้บังคับบัญชาจึงลงพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้น และให้ความเชื่อมั่นกับน้องฟลุ๊กว่ากองทัพบกจะดูแลครอบครัวของน้องเป็นอย่างดี ทำให้ น้องฟลุ๊กคลายความห่วงใยในความเป็นอยู่ของครอบครัวอันเป็นที่รัก และพร้อมที่จะรับการฝึกเป็นทหารกองประจำการที่ดี รับใช้ประเทศชาติด้วยความภาคภูมิใจในการเป็นทหาร..


.