☀️ เมื่อวันที่ 27 ก.ค. 65 เวลา 1300 ศูนย์การทหารม้า ร่วมกับ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี จัดกิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 ก.ค. 65 ณ อาคารประมณฑ์ผลาสินธุ์ ศูนย์การทหารม้า โดยมี พล.ต.จิรวัฒน์ นาคะรัตน์ ผบ.ศม. และ คุณวรสุดา รัตนสุคนธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี ร่วมตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริจาคโลหิต ในการนี้มียอดผู้บริจาคโลหิตทั้งสิ้นจำนวน 128 ราย ได้ปริมาณโลหิต จำนวน 49,950 ซีซี

 

 
 
 

952720.jpg - 211.46 KB
 
 
952721.jpg - 154.24 KB
 

952722.jpg - 174.66 KB
 
 
952723.jpg - 153.05 KB
 

952724.jpg - 131.48 KB
 

952725.jpg - 108.24 KB
 

952726.jpg - 119.25 KB
 

952727.jpg - 138.53 KB
 

952728.jpg - 186.07 KB