☀️ เมื่อวันที่ 10 ส.ค.65 เวลา 1000 พล.ต.จิรวัฒน์ นาคะรัตน์ ผบ.ศม. และคณะฯ ได้ตรวจเยี่ยมการฝึกซ้อมทีมยิงปืนและกล่าวให้โอวาทนักกีฬายิงปืน ศม. ณ สนามยิงปืนทราบระยะ ศม. โดยมี ม.พัน.22 ศม. เป็นหน่วยรับผิดชอบในการเตรียมทีมยิงปืน เข้าร่วมการแข่งขันพลแม่นปืน ทบ. ประจำปี 2565 ณ ศร.

 
976180.jpg - 295.29 KB
 
976181.jpg - 252.64 KB
 
976182.jpg - 265.11 KB
 
976183.jpg - 320.42 KB
 
976184.jpg - 208.97 KB
 
976185.jpg - 225.25 KB
 
976186.jpg - 281.03 KB