Get Adobe Flash player
Thai English

สถิติผู้เข้าชม

001586047
วันนี้
เมื่อวานนี้
สับดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวมทั้งหมด
493
1153
6631
1569070
39242
39837
1586047

Your IP: 3.236.68.118
Server Time: 2021-07-31 10:02:14

ผู้ใช้งานในขณะนี้

มี 14 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

เข้าสู่ระบบ

กลับด้านบน

แจ้งผลการสอบรอบแรกการสอบคัดเลือกทหารกองหนุนบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนของหน่วยในส่วนกำลังรบ และส่วนสนับสนุนการรบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

แจ้งผลการสอบรอบแรกการสอบคัดเลือกทหารกองหนุนบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนของหน่วยในส่วนกำลังรบ และส่วนสนับสนุนการรบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
 COM_PHOCADOWNLOAD_HOT
ขนาดไฟล์:
686.67 kB
วันที่:
08 กุมภาพันธ์ 2562
ดาวน์โหลด:
3796 x
คะแนน: 0 / 0 โหวต  
เฉพาะผู้ที่สมัครเป็นเป็นสมาชิกและล็อคอินเข้าสู่ระบบแล้วเท่านั้น จึงจะสามารถโหวตให้คะแนนไฟล์นี้ได้
 

คอมเมนต์   

 
หน.จัดการ กกพ.
0 #18 หน.จัดการ กกพ. 2562-02-10 13:19
กำหนดการต่อไป ผู้ผ่านรอบแรก มาตรวจร่างกาย และประวัติอาชญา กร
วันที่ 13 ก.พ. 62 เวลา 0600 -0700 (ไม่เกิน 0730)
ณ อาคารประมณฑ์ผลา สินธุ์
การแต่งกาย ชุดกีฬา ตามระเบียบกำหนด
มีค่าใช้จ่าย ในการตรวจโรค และ พิมพ์ลายนิ้วมือ ประวัติ
ซึ่งจะชี้แจงราย ละเอียดให้ทราบ ในวันนั้น ครับ
อ้างอิง
 
 
หน.จัดการ กกพ.
+3 #17 หน.จัดการ กกพ. 2562-02-10 13:05
ด้วยรัก และห่วงใย
- ตรงเวลานัดหมาย
- นำบัตรสอบ และ บัตร ปชช. มาด้วยทุกครั้ง
อ้างอิง
 
 
หน.จัดการ กกพ.
+1 #16 หน.จัดการ กกพ. 2562-02-10 13:02
เน้นย้ำ การมาสอบรอบสองท ี่เหลือ เรื่องตรงต่อเวล า และการปฏิบัติตา มระเบียบการคัดเ ลือกนะ ครับ มิเช่นนั้นอาจจะ ถูกตัดสิทธิ์ ได้ครับ :D :D :D
อ้างอิง
 
 
หน.จัดการ กกพ.
+3 #15 หน.จัดการ กกพ. 2562-02-10 12:52
สุดท้าย ขอบคุณสำหรับทุก ความคิดเห็นครับ แต่อยากให้เชื่อ มั่นในการทำงานข องคณะกรรมการทุก ท่าน ทุกส่วน เรามีความตั้งใจ จริงที่จะคัดบุค ลากรที่มีคุณภาพ เพื่อประโยชน์แก ่กองทัพบก ให้มากที่สุด ครับ
หากมีข้อสงสัยโทรมาถามได้ ตามวันเวลาราชกา ร แต่อย่านำเอาควา มคิดส่วนตัวมาปล ุกระดม /ให้เกิดความขัดแย้งครับ
เพราะ บุคคลที่มีทัศนค ติด้านลบกับกองท ัพ นี่แหละครับที่เ ราไม่ต้องการให้ มาบรรจุอยู่ในกอ งทัพ ขอบคุณอีกครั้งค รับ
อ้างอิง
 
 
หน.จัดการ กกพ.
+2 #14 หน.จัดการ กกพ. 2562-02-10 12:46
การไม่ตัดสิทธิ์ ผู้ว่ายน้ำไม่ผ่ าน เนื่องจากว่า การคัดปีนี้เป็น ปีแรกที่มีการว่ ายน้ำ และหลังจากการปร ะกาศ ผู้สมัครมีเวลาเ พียงไม่นานที่จะ เตรียมตัว ว่ายน้ำให้ผ่าน ดังนั้นแล้วการต ัดสิทธิ์นั้นควร ใช้ข้อพิจารณาจา ก ข้อ ๒ ที่ได้กล่าวไปแล ้ว และการว่ายน้ำนั ้น สามารถพัฒนาหรือ ฝึกกันได้ หลังจากที่บรรจุ แล้ว
อ้างอิง
 
 
หน.จัดการ กกพ.
+2 #13 หน.จัดการ กกพ. 2562-02-10 12:45
๔. การทดสอบว่าย น้ำมีผลอะไร ทำไมไม่ตัดสิทธิ ์ให้ตก ???
ตอบ การทดสอบว่ายน้ำ เป็นความริเริ่ม ของคณะกรรมการฯ (ปีแรก) หลังจากการประชุ มจึงได้มีการประ กาศผู้รับสมัคร ต้องเข้ารับการท ดสอบว่ายน้ำด้วย เจตนารมย์ ของคณะกรรมการ คือ สร้างความตื่นตั ว/สนใจ ด้านร่างกายของผ ู้สมัครเรื่องกา รว่ายน้ำ และพัฒนาศักยภาพ ของทหารกองหนุนท ี่จะบรรจุเข้ารั บราชการตามหน่วย รบ ต่างๆ ให้มีศักยภาพด้า นร่างกายในการว่ ายน้ำเป็น (อ้างอิงเกณฑ์ผ่ านจากการคัด นนส.ทบ.) ทั้งสองเหตุผลก็ เพื่อให้กองทัพบ กได้บุคคลากรที่ มีคุณภาพ พร้อมปฏิบัติภาร กิจในยุคสมัยใหม ่ได้ โดยเฉพาะ ช่วยเหลือประชาชนที่ประสพอุทกภัย(น้ำท่วม)
การไม่ตัดสิทธิ์ผู้ว่ายน้ำไม่ผ่าน เนื่องจากว่า การคัดปีนี้เป็น ปีแรกที่มีการว่ ายน้ำ และหลังจากการปร ะกาศ ผู้สมัครมีเวลาเ พียงไม่นานที่จะ เตรียมตัว ว่ายน้ำให้ผ่าน ดังนั้นแล้วการต ัดสิทธิ์นั้นควร ใช้
อ้างอิง
 
 
หน.จัดการ กกพ.
+2 #12 หน.จัดการ กกพ. 2562-02-10 12:43
๓. ผลการทดสอบร่ างกาย มีผลไหม???
ตอบ การทดสอบร่า งกายรอบแรกเพียง ทดสอบว่าสมรรถภา พร่างกาย ของผู้สมัครมีคว ามพร้อมที่จะรับ ราชการหรือไม่ จึงใช้เกณฑ์กองท ัพบกมาจับเพื่อว ัดผล ส่วนการแข่งขัน/ ตัดสิทธ์ นั้นขึ้นอยู่กับ ยอดผู้สมัครแต่ล ะปี (ตามการตอบข้อ ๒) สำหรับมีผลหรือไ ม่ มีผลแน่นอน การคัดฯ บุคคลเข้ามารับร าชการนั้นกรรมกา รมิใช่ต้องการเพ ียงแต่ร่างกาย แต่เราต้องการ ความสามารถด้านอ ื่นด้วย การให้คะแนนคัดบ ุคคล เราจึงแบ่งออกเป ็น ๓ ส่วน (เต็ม๑๐๐) ร่างกาย(๒๐) ความรู้ (๕๐)และ ทัศนคติ ความเหมาะสม ต่อการเข้ารับรา ชการ (๓๐) ดังนั้น ผลรอบแรกการทดสอ บร่างกาย จะส่งผลก็ต่อเมื ่อ สอบรอบสอง รวมตะแนน ๓ ส่วนเข้าด้วยกัน ประเมินบุคคลที่ จะผ่านเข้ารับกา รบรรจุ
อ้างอิง
 
 
หน.จัดการ กกพ.
+2 #11 หน.จัดการ กกพ. 2562-02-10 12:43
๒. จำนวนผู้ผ่าน รอบแรก เข้ามารอบสอง ทำไมดูเยอะ ???
ตอบ การสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ ตามระเบียบทั่วไ ปแล้ว จำนวนผู้ผ่านรอบ แรกนั้น ต้องมีจำนวน ไม่ต่ำกว่า เท่าครึ่ง ของ อัตราที่เปิดสอบ (ในที่นี้ ๒๑๐ x ๑.๕ = ๓๑๕ นาย) ห้ามต่ำกว่า สามารถมากว่าได้ แต่ ไม่เกิน ๓ เท่า(๖๓๐นาย) คณะกรรมการฯ ลงความเห็นแล้วว ่า การตัดสิทธ์ผู้ไ ม่ผ่านรอบแรก(ไม ่เข้ารับการทดสอ บร่างกาย) จำนวน ๒๔ นาย เหลือ ๔๐๘ นาย ถือว่าอยู่ในระเ บียบและมีความเห มาะสม
อ้างอิง
 
 
หน.จัดการ กกพ.
+2 #10 หน.จัดการ กกพ. 2562-02-10 12:42
๑. ทำไมไม่ตัดสิ ทธิ์ผู้ไม่มาเทส ร่างกาย ???
ตอบ จากผลการประกาศ ไม่ได้ใส่ลำดับ/ ยอด ผู้ผ่านรอบแรก ประกาศเฉพาะ หมายเลขสอบที่มี สิทธิ์ มาสอบรอบสอง ดังนั้น หากดูไม่ละเอียด อาจเกิดความเข้า ใจผิดว่าไม่มีกา รตัดสิทธิ์ แต่ความเป็นจริง แล้ว จากผู้สมัคร (มีสิทธิ์) ยอด ๔๓๒ นาย มีผู้ผ่านรอบแรก มาเพียง ๔๐๘ นาย ตัดผู้ไม่เข้ามา รับการทดสอบ/มาช ้ากว่าที่กำหนด/ ไม่ทดสอบว่ายน้ำ ออก จำนวน ๒๔ นาย
อ้างอิง
 
 
หน.จัดการ กกพ.
+2 #9 หน.จัดการ กกพ. 2562-02-10 12:40
ตอบข้อสงสัย น้องๆ กองหนุน ที่มาสอบทุกนาย ครับ
อ้างอิง
 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

 
 
Powered by Phoca Download
วันที่โพสต์ วันอังคารที่ 06 กรกฎาคม 2564 ผู้โพสต์ admin
33
วันที่โพสต์ วันจันทร์ที่ 05 กรกฎาคม 2564 ผู้โพสต์ admin
34
วันที่โพสต์ วันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2564 ผู้โพสต์ admin
93
วันที่โพสต์ วันพฤหัสบดีที่ 03 มิถุนายน 2564 ผู้โพสต์ admin
85
วันที่โพสต์ วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2563 ผู้โพสต์ admin
700
วันที่โพสต์ วันจันทร์ที่ 08 มิถุนายน 2563 ผู้โพสต์ admin
625
วันที่โพสต์ วันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2563 ผู้โพสต์ admin
401
วันที่โพสต์ วันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2563 ผู้โพสต์ admin
522
วันที่โพสต์ วันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563 ผู้โพสต์ admin
462
วันที่โพสต์ วันอังคารที่ 07 กรกฎาคม 2558 ผู้โพสต์ admin
5907