Get Adobe Flash player
Thai English French German Italian Portuguese Russian Spanish

สถิติผู้เข้าชม

001061486
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
110
195
528
1059926
937
4265
1061486

Your IP: 44.200.145.223
Server Time: 2023-06-07 07:53:19

ผุ้ใช้งานในขณะนี้

มี 7 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

กองทัพบก กับ ปีแห่งการพัฒนาการบริหารจัดการและการฝึกของกองทัพบก ที่มุ่งไปสู่ผลสัมฤทธิ์

ขึ้นชื่อว่า กองทัพสมบัติที่มีคุณค่าอย่างยิ่งสำหรับประเทศทุกประเทศยกย่องว่ากองทัพเป็นกำลังสำคัญที่ประเทศชาติจะใช้ต่อกรประสานความสัมพันธ์เจรจา เป็นข้อต่อรองในการดำเนินการต่างประเทศทั้งมวลเพราะฉะนั้นกองทัพเองจะต้องพยายามดำรงทำให้กองทัพเข้มแข็งเกรียงไกรไม่มีใครที่จะสามารถมาท้าทายเราได้

 ผู้บัญชาการทหารบก พลเอก ประยุทธ์จันทร์โอชาได้ให้ความสำคัญกับการปรับปรุงการปฏิบัติงานและการพัฒนาการฝึกของกองทัพบกให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยกำหนดให้ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ เป็นปีแห่งการพัฒนาการบริหารจัดการและการฝึกของกองทัพบกที่มุ่งไปสู่ผลสัมฤทธิ์รวมทั้งได้อนุมัติแนวทางการดำเนินการภายใต้แนวคิดฉลาด รอบรู้ ทันสมัย มีวิสัยทัศน์

 

ที่ผ่านมากองทัพบกมีภารกิจมากมายที่ต้องเผชิญ เพราะกองทัพคือกำลังสำคัญคือรั้วของชาติ คือผู้ที่จะปกป้องดูแลประเทศนี้ให้ดำรงอยู่ได้โดยปราศจากความไม่สงบความท้าทายของกองทัพบกที่กำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบันนั้น ก็ได้แก่ปัญหาความมั่นคงที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน ทั้งทางด้านการเมืองเศรษฐกิจสังคมการทหารสภาพแวดล้อม พลังงานและเทคโนโลยีสิ่งต่างๆ เหล่านี้รวมทั้งผลกระทบจากภายในและภายนอกประเทศทำให้ประเทศชาติของเราเผชิญกับความท้าทายและมีความเสี่ยงด้านความมั่นคงมากขึ้น

พล.ท.อักษรา เกิดผล รองเสธ.ทบ. กล่าวว่า กระแสโลกาภิวัฒน์มีผลอย่างมากเช่น เทคโนโลยี 3G, 4G, iPad 3, iPhone 5 ฯลฯ เทคโนโลยีมาเคาะถึงประตูบ้าน แล้วก็มี กสทช. มาจัดการเทคโนโลยีไร้สายพวกนี้เพื่อที่จะควบคุมบริหารจัดการแต่ว่าเทคโนโลยี แซงหน้าไปก่อนแล้ว เหมือนในทางทหารเรียกว่า “ เทคโนโลยีแซงหน้าหลักนิยมและขีดความสามารถ ( Technology Overtook Doctrine and Capabilities ) ” คือมีเทคโนโลยีแล้วแต่ไม่รู้จะนำมาใช้ประโยชน์ในด้านการทหารอย่างไร

“เพราะ ฉะนั้นในปี 2556 นี้ ผบ.ทบ.ได้กำหนดให้เป็นปีแห่งการพัฒนาการบริหารจัดการและการฝึกของ ทบ.ที่มุ่งไปสู่ผลสัมฤทธิ์ภายใต้คติพจน์ “ฉลาด รอบรู้ทันสมัย มีวิสัยทัศน์” ใน ส่วนของเจตนารมณ์ ผบ.ทบ. ได้กำหนดเอาไว้ให้ทหารเป็นทั้ง นักรบ นักพัฒนาและนักวิชาการ โดยให้มีอุดมการณ์แห่งความเป็นทหารอาชีพ อุทิศตน เสียสละเพื่อชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์อย่างแท้จริง โดยได้กำหนดแผนงานโครงการกิจกรรมที่เป็นรูปธรรมในการมุ่งไปสู่ผลสัมฤทธิ์ ออกเป็น 7 กลยุทธ์ โดยครอบคลุมมิติประสิทธิผลตามพันธกิจคุณภาพการให้บริการ ประสิทธิภาพในการบริหารงาน และการพัฒนาองค์กรอย่างทันสมัย” พล.ท.อักษรา กล่าว

การดำเนินงาน 7 กลยุทธ์ ของกองทัพบอกนั้น แต่ละกลยุทธ์มีแผนงานที่สำคัญ ดังนี้ ด้านกำลังพล ได้แก่ การกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหากำลังพลสูงอายุ, การกำหนดแนวทางการรับราชการของกำลังพล, การปรับปรุงด้านสวัสดิการด้านการข่าว ได้แก่ การปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานด้านการข่าว เพื่อรองรับภัยคุกคามรูปแบบใหม่, การ พัฒนาข้อมูลข่าวกรองทางการภาพด้านยุทธการ ได้แก่ การปรับปรุงโครงสร้างและอัตราการจัดการหน่วยให้สอดคล้องกับภารกิจ พื้นที่รับผิดชอบและสถานการณ์ภัยคุกคาม, การพัฒนาระบบถวายความปลอดภัย, การ พัฒนาระบบควบคุมบังคับบัญชา และสั่งการของหน่วยให้เป็นมาตรฐานเดียวกันการพัฒนากระบวนการในสายงานวิจัย และพัฒนา ด้านการส่งกำลังบำรุง ได้แก่ การพัฒนาโครงสร้างหน่วยงานด้านการส่งกำลังบำรุงให้มุ่งสู่ความกะทัดรัด ได้สมดุล, การยุบโรงงานผลิตสิ่งอุปกรณ์ที่ดำเนินการไม่คุ้มค่า, การพัฒนากระบวนการจัดหา

ด้านกิจการพลเรือน ได้แก่ การจัดทำแผนการบรรเทาสาธารณภัยกองทัพบก, การปฏิบัติการจิตวิทยา/ประชาสัมพันธ์ และการปฏิบัติงานด้านมวลชน ด้านปลัดบัญชี ได้แก่ การพัฒนากระบวนการด้านงบประมาณ, การ ปรับปรุงระเบียบคำสั่งหรือหลักเกณฑ์ในด้านปลัดบัญชีให้มีความทันสมัย ด้านการฝึก ได้แก่ การพัฒนาการฝึกตั้งแต่การฝึกเป็นบุคคล และการฝึกเป็นหน่วย, การฝึกครูทหาร, การฝึก Unit School, การฝึกหน่วยเพื่อเตรียมปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้, การฝึกปฏิบัติการเพื่อสันติภาพและบรรเทาสาธารณภัย, การฝึกร่วม/ผสม ตลอดจนการแข่งขันการฝึกหน่วยทหารขนาดเล็ก, การฝึกหน่วยทหารทรหด และการฝึกทหารใหม่

พล.ท.นรินทร์ ลักขณา ท่านเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการฝึกว่า การฝึกเป็นสิ่งสำคัญถึงแม้ว่าเราจะมียุทโธปกรณ์ที่ทันสมัยถ้าเราไม่ได้ทำการ ฝึกให้เป็นอย่างดีแล้ว เราคงจะคาดหวังชัยชนะได้ยากการฝึกที่ดีจะต้องได้รับการศึกษารายบุคคลมาเป็น อย่างดีเสียก่อน ผู้บังคับหน่วยต้องกำกับดูแลต้องเล็งเห็นผลประโยชน์ของการฝึกให้อย่างถ่อง แท้การรบย่อมมีการสูญเสียแต่ถ้ามีการฝึกที่ดีแล้วจะช่วยลดการสูญเสียให้น้อย ลงได้

“เราต้องฝึกอย่างที่จะรบ กองทัพบกเองยังคงยึดถือการปฏิบัติตามภารกิจ ดังนั้น การป้องกันประเทศจึงเป็นสิ่งที่จําป็น แต่ปัจจุบันมีภัยท้าทายหลายอย่างจึงจําเป็นที่จะต้องทําการฝึกในรูปแบบต่างๆ โดยไม่สามารถที่จะทิ้งภารกิจใดภารกิจหนึ่งไปได้ดังนั้นปัจจัยแห่งความ สําเร็จทั้งหลายไม่ได้อยู่ที่กองทัพบก ไม่ได้อยู่ที่กรมยุทธศึกษาทหารบก ปัจจัยแห่งความสําเร็จอยู่ที่ผู้บังคับหน่วยทุกระดับชั้น ถ้าผู้บังคับหน่วยให้ความสําคัญก็จะทําให้มีประสิทธิภาพประสบความสําเร็จ เพราะกําลังพลทั้งหลายอยู่ในการอํานวยการของผู้บังคับหน่วยไม่ใช่ฝ่ายการ ศึกษา” พล.ท.นรินทร์

พล.ท.นรินทร์ ลักขณา ยังกล่าวถึงที่ท่าน ผบ.ทบ. ได้กล่าวไว้ว่านอกจากการฝึกอย่างที่จะรบแล้วจะต้องลดการสูญเสียจากผลข้างเคียงด้วยการฝึกเป็นสิ่งที่จะต้องกระทำไม่ใช่สิ่งที่ควรกระทำและการฝึกไม่มีวันสิ้นสุดสำหรับการเป็นทหารและขอเน้นย้ำในเรื่องการฝึกในอนาคตเราจะต้องรู้ภัยคุกคามเสียก่อนและจะต้องมาดูว่าสภาพพื้นฐานของหน่วยเป็นอย่างไรเราปรับโครงสร้างเรียบร้อยและบรรจุ 60 – 70 % ไปฝึกอย่างไรมันก็ไม่ได้ผลเต็ม 100 % เราควรสร้างสมดุลในการเตรียมกำลังเพื่อทำการฝึกให้ได้ผลในการปฏิบัติในทุกย่านของความขัดแย้งต่อไปความขัดแย้งมันจะมีมากมายหลายประการตามภารกิจที่รับผิดชอบข้อสำคัญที่สุดในการจัดโครงสร้างของกองทัพจะต้องอ่อนตัวเพื่อที่จะสามารถทำการฝึกไปปฏิบัติหน้าที่ได้ทุกรูปแบบ

ในห้วงเวลาที่ผ่านมากองทัพได้ปรับปรุงและจัดแผนงานให้มีความสอดคล้องและสนับสนุนกับภารกิจและการรับมือกับปัญหาที่ต้องเผชิญของทั้งประเทศ ทั้งนี้กองทัพจะดำเนินการขับเคลื่อนปีแห่งการพัฒนาการบริหารและการฝึกของกองทัพบกที่มุ่งไปสู่ผลสัมฤทธิ์ เพื่อให้กองทัพเข้มแข็งเกรียงไกรพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์ปัญหา

เพราะกองทัพ คือ กำลังสำคัญ ของประเทศ